Senin, 22 Februari 1999 Kompas

Madura Kembali ke Lampu Teploktop
Serambi MADURA PadepokanVirtual
Surabaya Based Virtual Life-long Learning Environment